Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία: Πρόγραμμα Μαθημάτων 2018-2019

Στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας αναρτήθηκε το Πρόγραμμα Μαθημάτων 2018-2019.

Από το Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2018 θα γίνονται μαθήματα στην  Ελληνική  Μαθηματική  Εταιρεία Πανεπιστημίου 34, Αθήνα, για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου:

Για μαθητές  Α΄   τάξης Γυμνασίου, ώρα 09.10 – 09.50
Για μαθητές  Β΄    τάξης Γυμνασίου, ώρα 10.00 – 10.50
Για  μαθητές  Γ΄   τάξης Γυμνασίου, ώρα 11.00 – 11.50
Για μαθητές  Α΄   τάξης  Λυκείου, ώρα 12.10 – 13.30
Για μαθητές Β΄και Γ΄τάξης Λυκείου, ώρα 13.40 – 15.00.
Τα μαθήματα είναι εισαγωγικά για όσους μαθητές ενδιαφέρονται,  πάνω στην ύλη Ελληνικών και Διεθνών μαθηματικών διαγωνισμών,  κυρίως σε αντικείμενα που δεν καλύπτονται επαρκώς από τη σχολική ύλη.

Σημαντικό βοήθημα και ουσιαστικό συμπλήρωμα στην ύλη των μαθημάτων  αποτελούν τα περιοδικά που εκδίδει η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία  “Ευκλείδης Α” για το Γυμνάσιο και “Ευκλείδης Β” για το Λύκειο καθώς και τα Βιβλία με τα θέματα των Πανελλήνιων διαγωνισμών Νέων και Λυκείου

Το πρόγραμμα των μαθημάτων έχει ως εξής: . . .