Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία: 5ος Διαγωνισμός Μαθηματικών Ικανοτήτων ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ. Σάββατο 11-3-2023 (Ηλεκτρονικά) Πληροφορίες, Εξεταστικά κέντρα, Πρόγραμμα

Πληροφορίες και Εξεταστικά κέντρα στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού  http://www.hms.gr/pythagoras/index.html Πότε θα διεξαχθεί:   Σάββατο 11 Μαρτίου 2023 Οι ώρες εξέτασης του διαγωνισμού ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 2023 για το Σάββατο 11 Μαρτίου 2023, είναι οι παρακάτω: 10.00 – 11.30  Τάξεις Ε΄,  ΣΤ  Δημοτικού 12.00 – 13.30  Τάξη Β΄  Δημοτικού 14.00 – 15.30  Τάξεις Γ΄,  Δ Δημοτικού 16.00 – 17.30  Τάξεις Α΄,  Β΄,  Γ΄  Γυμνασίου Από την Δευτέρα 6-3-2023 όλοι οι μαθητές θα μπορούν να συνεχίσουν να εκτελούν τεστ προσομοίωσης σε διαφορετικά θέματα από αυτά του Σαββάτου 4-3-2023. Ενημερώνουμε πως την ημέρα των εξετάσεων οι μαθητές δεν θα έχουν την δυνατότητα προβολής των απαντήσεών τους μετά την βαθμολόγησή τους. Αυτό θα είναι δυνατόν από την επομένη...