Σ. Ζαχαράκη: Οι 30 προτεραιότητες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Τις 30  προτεραιότητες της εκπαιδευτικής πολιτικής της κυβέρνησης στον τομέα ευθύνης μου, την Α΄ βάθμια και Β΄ βάθμια εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή, οι οποίες διαρθρώνονται σε 4 βασικούς άξονες, ανακοίνωσε σήμερα στη Βουλη η υφυπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.. Ειδικότερα η υφυπουργός Παιδείας ανακοίνωσε τα εξής:Α. Σύγχρονο  σχολείο   1. Καταρτίζουμε ένα νέο πρόγραμμα σπουδών από το Δημοτικό ως το Λύκειο2. Προσαρμόζουμε τη διδακτέα ύλη,ώστε να είναι εφικτή η κάλυψή της κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, με παράλληλη ενίσχυση της πειραματικής άσκησης, 3. Εισάγουμε μεθόδους διδασκαλίας που ελαττώνουν το διάβασμα του μαθητή στο σπίτι, ειδικά στις πρώτες τάξεις, 4. Εισάγουμε παράλληλα νέες εκπαιδευτικές θεματικές ενότητες,όπως επιχειρηματικότητα, οδική συμπεριφορά, εθελοντισμός, πρόληψη, αντίδραση και προφύλαξη από τις φυσικές καταστροφές, 5. Προωθούμε την...