Μαθητεία ΕΠΑΛ: Το Πρόγραμμα Σπουδών για το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Αποφοίτων 10 ειδικοτήτων του Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας των ΕΠΑΛ

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ το Πρόγραμμα Σπουδών για το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Αποφοίτων του Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας των ΕΠΑΛ    των παρακάτω ειδικοτήτων: . . .