ΥΠΠΕΘ: Προκήρυξη για κάλυψη 45 θέσεων στο πλαίσιο Μορφωτικών Ανταλλαγών μεταξύ Ελλάδος και χωρών της αλλοδαπής έτους 2018 (Ανακοινοποίηση στο ορθό)

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΕΘ, ανακοινοποίηση της προκήρυξης με αρ. 73760/Ζ1/9-5-2018 και θέμα:

«Πρoκήρυξη για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή αίτησης στο πλαίσιο των Διμερών Προγραμμάτων Μορφωτικών Ανταλλαγών μεταξύ Ελλάδος και χωρών της αλλοδαπής έτους 2018»

Η ανακοινοποίηση αφορά στη  διαγραφή δύο χωρών, Τυνησίας και Βουλγαρίας . . .