ΟΛΜΕ: Συνάντηση με τον Αν. Υ.ΕΘ.Α. για τη είσοδο εκπαιδευτικών στις Λέσχες Αξιωματικών και τα Πρατήρια των Ενόπλων Δυνάμεων

Μόνιμοι & αναπληρωτές καθηγητές στις λέσχες και τα πρατήρια του στρατούΟ Αναπληρωτής Υπουργός ζήτησε στοιχεία από την ΟμοσπονδίαΣυναντήθηκε σήμερα το Προεδρείο της ΟΛΜΕ με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Αμύνης κ. Ρήγα.Ο Πρόεδρος της ΟΛΜΕ, Νικηφόρος Κωνσταντίνου στην αρχική του τοποθέτηση επανέλαβε τα αιτήματα:1. για διεύρυνση της συμμετοχής και των μονίμων καθηγητών μαζί με τους αναπληρωτές στις λέσχες αξιωματικών αλλά και 2. την είσοδο μονίμων και αναπληρωτών καθηγητών στα πρατήρια του Στρατού.Ο Αναπληρωτής Υπουργός αφού είπε ότι δεν είναι αρνητικός στο αίτημα της Ομοσπονδίας εξέφρασε την δυσκολία εξυπηρέτησης τόσο μεγάλου αγοραστικού και πελατειακού όγκου από τις υπηρεσίες του Στρατού. Σημείωσε επίσης ότι μια τέτοια απόφαση θα οδηγούσε ίσως και άλλες υπαλληλικές ομάδες...