ΥΠΑΙΘ: Τροποποιούμενες και καταργούμενες διατάξεις σχετικές με την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, την Πρόσβαση παλαιών αποφοίτων, την Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, τους Πόρους και την χρηματοδότηση Π.Μ.Σ.

Με τα άρθρα 166 έως 172 του σχεδίου νόμου Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις, τροποποιούνται ή καταργούνται διατάξεις σχετικές με την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, την Πρόσβαση παλαιών αποφοίτων, αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, Πόροι και χρηματοδότηση Π.Μ.Σ. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το σχέδιο νόμου Ειδικότερα στο άρθρο 166 προβλέπεται: Κατάργηση Τμημάτων Ελεύθερης Πρόσβασης 1. Το άρθρο 4 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α’70) για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, αντικαθίσταται ως εξής:  «Άρθρο 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  1. Οι απόφοιτοι του ημερήσιου γενικού λυκείου (ΓΕ.Λ.) εισάγονται στην Τριτοβάθμια...