Μαθητεία ΕΠΑΛ: Επιδότηση Μαθητευόμενων Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας. 27,59€ η αποζημίωση ανά ημέρα

Κ.Υ.Α. με θέμα: Επιδότηση Μαθητευόμενων Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας εκδόθηκε από τα συναρμόδια Υπουργεία Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση. Όπως προβλέπεται στην απόφαση . . . Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας» ορίζεταιστο ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίουτου ανειδίκευτου εργάτη, ήτοι 27,59€ για τους...