Ζ. Μακρή: 1,3 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης. 395 εκ. € για την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Σε θέματα που αφορούν και στο χαρτοφυλάκιό της αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή της στην ηλεκτρονική εφημερία Political.gr η Υφυπουργός Παιδείας κ. Ζ. Μακρή Σχετικά με την αξιοποίηση των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης που προβλέπεται να απορροφηθούν από το Υπουργείο Παιδείας δήλωσε: Tρεις είναι οι άξονες προτεραιότητας που έχουμε θέσει, προϋπολογισμού 1,3 δισ. ευρώ, και αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης – προϋπολογισμού 450 εκατ. ευρώ–, την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης –προϋπολογισμού 395 εκατ. ευρώ– και τη στρατηγική για την αριστεία, την καινοτομία και τον εκσυγχρονισμό των πανεπιστημίων. Ειδικότερα εξειδικεύοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό ανέφερε: Αφορά την αναβάθμιση του ψηφιακού και τεχνολογικού εξοπλισμού με την...