ΟΛΜΕ-ΚΕΜΕΤΕ: Πορίσματα του 12ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΟΛΜΕ τα Πορίσματα του 12ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στην Καβάλα στο διάστημα 18 με  20 Μαΐου 2018.

Για το 12ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο που είχε ως θέμα: «Το εκπαιδευτικό έργο σε συνάρτηση με τους όρους και τις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών», συγκροτήθηκαν από το ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. 4 ομάδες εργασίας και δύο υποομάδες. Οι εργασίες των ομάδων ξεκίνησαν το Μάρτιο του 2018 με εβδομαδιαίες συνεδριάσεις στις οποίες συμμετείχαν πολλοί εκπαιδευτικοί από την Αττική και την επαρχία.

Με βάση τις τεκμηριωτικές εργασίες που κατέθεσαν τα μέλη των ομάδων, συγκροτήθηκαν οι έξι περιλήψεις-εισηγήσεις που κατατέθηκαν στο 12ο
Συνέδριο και συζητήθηκαν στις παράλληλες συνεδρίες στο πλαίσιο των εργασιών του.

Ενδεικτικά σημεία του κειμένου: . . .