Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Ανάπτυξη μεγάλου Συνεδριακού πολυχώρου στην Πελοπόννησο

Υπογράφηκε σήμερα, Πέμπτη 28 Απριλίου 2022, στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου του Ελληνικού Γορτυνίας προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με αντικείμενο την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δομών στη Μεγαλόπολη και την αξιοποίηση της Μαυρακείου Σχολής στο Ελληνικό Αρκαδίας από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό: Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης...