Διδακτέα ύλη και οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Πολιτισμός και Δραστηριότητες (Μουσική – Καλλιτεχνικά) και Ξένη Γλώσσα του ημερήσιου Γυμνασίου

Εγκύκλιοι για την διδακτέα ύλη και οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Πολιτισμός και Δραστηριότητες (Μουσική – Καλλιτεχνικά) και Ξένη Γλώσσα του ημερήσιου Γυμνασίου εκδόθηκαν από το ΥΠΑΙΘ. Διδακτέα ύλη και οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος Πολιτισμός και Δραστηριότητες Διδακτέα ύλη και οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος Ξένη γλώσσα