Γενικό Λύκειο: Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Πολιτική Παιδεία, Νεοελληνική Γλώσσας και Λογοτεχνία, Λατινικά, Φυσική Αγωγή, Θρησκευτικά, Αρχαία Ελληνική Γλώσσας και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνικά, Οικονομία και Φιλοσοφία

Εγκύκλιοι με οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Πολιτική Παιδεία, Νεοελληνική Γλώσσας και Λογοτεχνία, Λατινικά, Φυσική Αγωγή, Θρησκευτικά, Αρχαία Ελληνική Γλώσσας και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνικά, Οικονομία και Φιλοσοφία, εκδόθηκαν από το ΥΠΑΙΘ. Διδακτέα ύλη και οδηγίες διδασκαλίας στο μάθημα Πολιτική παιδεία ΓΕΛ Διδακτέα ύλη και οδηγίες διδασκαλίας στα μαθήματα Οικονομία και Φιλοσοφία ΓΕΛ Διδακτέα ύλη και οδηγίες διδασκαλίας στο μάθημα Νεοελληνική Γλώσσα...