ΥΠΑΙΘ: Οδηγίες διδασκαλίας για τα μαθήματα Θρησκευτικά, Φυσική Αγωγή, Πολιτική Παιδεία, Οικονομία, Φιλοσοφία, Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Ξένη Γλώσσα, Λατινικά, Ιστορία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνικά, Άλγεβρα, Γεωμετρία, Μαθηματικά Γενικής Παιδείας, Μαθηματικά Προσανατολισμού, Φυσική, Βιολογία, Χημεία, Εφαρμογές Πληροφορικής, Εισαγωγή στη επιστήμη των Η/Υ και Πληροφορική προσανατολισμου

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Θρησκευτικών και της Φυσικής Αγωγής του Ημερησίου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2022-2023, Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Πολιτικής Παιδείας της Α’ τάξης του Ημερησίου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2022-2023, Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Οικονομίας του Ημερησίου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου και της Φιλοσοφίας του Ημερησίου Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2022-2023, Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας Α και Β τάξης του Ημερησίου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2022-2023, Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Νεοελληνικής...