ΔΟΕ: Λειτουργικά κενά-πλεονάσματα Γενικής Αγωγής 2017-2018

Με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της ΔΟΕ ο αιρετός ΚΥΣΠΕ κ. Ν. Φασφαλής γνωστοποιεί τον πίνακα με τα λειτουργικά κενά που εισηγήθηκε στο Υπουργείο το ΚΥΣΠΕ. . . .