Ε.Ε.Φ.: Επιμορφωτικό Σεμινάριο Πιστοποιήσης στην Πληροφορική

H Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ξεκινά κύκλο επιμόρφωσης και πιστοποίησης στον τομέα της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών. Το σεμινάριο αποτελείται από 6 ενότητες (windows, word, excel, power point, access, internet) Μετά το πέρας του σεμιναρίου οι επιμορφωμένοι θα εξεταστούν στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα, και θα λάβουν πιστοποίηση γνώσης Η/Υ  τα οποία είναι απαραίτητα σε διαγωνισμούς και προκήρυξης μονίμων του Ελληνικού Δημοσίου μέσω ΑΣΕΠ, καθώς και στον ευρύτερο χώρο του Ελληνικού Δημοσίου. Η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης καθώς και εξ’ αποστάσεως. Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί σε ειδικευμένα και πιστοποιημένα κέντρα σε όλη την Ελλάδα. Το σεμινάριο απευθύνεται σε: Μαθητές Φοιτητές Πτυχιούχους όλων των ειδικοτήτων Εκπαιδευτικούς...