Πιστοποίηση αποφοίτων τάξεων Μαθητείας ΕΠΑΛ. Ενδεικτικά θέματα

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ ενδεικτικά θέματα (θεωρητικό μέρος και πρακτική άσκηση) για τις επικείμενες εξετάσεις πιστοποίησης των αποφοίτων της Α’ Φάσης υλοποίησης του Μεταλυκειακού Έτους- Τάξη Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων ΕΠΑΛ (7 ειδικότητες), καθώς και των 3 πιλοτικών προγραμμάτων (3 ειδικότητες) 

Θέματα για τα πιλοτικά προγράμματα (σχ. έτος φοίτησης 2015-16) . . .