Οι αναμορφωμένοι Αξιολογικοί Πίνακες υποψηφίων για τις θέσεις Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. στις 13 Π.Δ.Ε.

Επιμέλεια Βασίλης Βούγιας Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ http://attik.pde.sch.gr/cms/ Π.Δ.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. Νοτίου Αιγαίου συνεδρίασε στις 02-11-2018 και οριστικοποίησε τον ενιαίο αξιολογικό πίνακα για τις θέσεις των Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου ύστερα από την εκδίκαση των ενστάσεων, όπως επισυνάπτεται στο συνημμένο αρχείο excel.  Αξιολογικός πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων ΚΕΣΥ μετά την εκδίκαση ενστάσεω  Πρόσκληση σε συνέντευξη υποψήφιων Προϊσταμένων ΚΕΣΥ –http://naigaiou.pde.sch.gr/pde2/?p=4117 Π.Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Κ.Ε.Σ.Υ.) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΑ...