Πίνακες Δεκτών και μη Δεκτών υποψηφίων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου. Συνεχής ενημέρωση

Αναρτώνται στις ιστοσελίδες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης οι Πίνακες Δεκτών και μη Δεκτών υποψηφίων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου.

ΠΔΕ Ηπείρου . . .