Π.Σ.Α.Ε.Π.: Οι νέοι πίνακες αναπληρωτών Π.Ε.

Αναρτήθηκαν από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπ/κών Π.Ε. σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης οι εκκαθαρισμένοι πίνακες αναπληρωτών μετά από κάθε φάση πρόσληψης. . . .