Αναπληρωτές Δάσκαλοι: Εκκαθαρισμένος πίνακας μηδενικής προϋπηρεσίας μετά τη Β΄φάση προσλήψεων

Αναρτήθηκε από τον ΠΑΣΑΔ ο εκκαθαρισμένος πίνακας μηδενικής προϋπηρεσίας μετά τη Β΄φάση προσλήψεων. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε τον πίνακα