ΟΛΜΕ: Για το κλάδο ΠΕ91.01 Θεατρικών Σπουδών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για το κλάδο ΠΕ91.01 Θεατρικών Σπουδών Ο κλάδος ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ έχει συσταθεί στη Δευτεροβάθμια Εκπ/ση. Οι πτυχιούχοι θεατρολογίας είχαν Α’  ανάθεση το μάθημα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑΣ στην Α’ Τάξη του Γενικού Λυκείου. Παράλληλα εργάζονται κάθε σχολικό έτος, μέσω ΕΣΠΑ, πάνω από 1000 θεατρολόγοι στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση καλύπτοντας λειτουργικά κενά, χωρίς να έχει συσταθεί κλάδος και οργανικές θέσεις, ενώ έχουν γίνει μετατάξεις των λιγοστών μονίμων θεατρολόγων στην Πρωτοβάθμια. Με την κατάργηση του μαθήματος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑΣ στην Α΄ Τάξη του Γενικού Λυκείου δεν υπάρχουν πλέον οργανικές θέσεις στη ΔΕ με ορατό τον κίνδυνο να υπάρχουν μηδενικοί διορισμοί μονίμων εκπαιδευτικών. Αυτό σταδιακά οδηγεί σε   ουσιαστική κατάργηση του κλάδου ΠΕ91.01,  γεγονός που είναι...