Πιστώσεις για πρόσληψη αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) και αναπληρωτών του κλάδου ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών

Απόφαση με θέμα: Διάθεση πιστώσεων της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019», υπέγραψε ο Γ.Γ. του ΥΠΠΕΘ κ. Η. Γεωργαντάς. Οι πιστώσεις κατανέμονται ανά περιφέρεια όπως φαίνεται στο περιεχόμενο πίνακα . . .