ΥΠΑΙΘ: Κατανομή στις θέσεις επιστημονικής ευθύνης των Συμβούλων Εκπαίδευσης των σχολικών μονάδων

Απόφαση με θέμα: Κατανομή στις θέσεις των Συμβούλων Εκπαίδευσης της επιστημονικής ευθύνης του συνόλου ή ενοτήτων σχολικών μονάδων μίας ή περισσότερων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση