ΥΠΑΙΘ: Πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος “Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη” Νηπιαγωγείου, Δημοτικού Γυμνασίου

Εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ το Πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος “Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη” Νηπιαγωγείου, Δημοτικού Γυμνασίου. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση