ΥΠΠΕΘ: Ορισμός μελών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου ορίστηκαν οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, ‘Ερευνας και Θρησκευμάτων, που θα μετέχουν στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, ως εξής: α) Για θέματα διοικητικού προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας, ‘Ερευνας και Θρησκευμάτων, καθώς και διοικητικού προσωπικού των Περιφερειακών και λοιπών Υπηρεσιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας ‘Ερευνας και Θρησκευμάτων, ως τακτικό μέλος η Ιωάννα Χρήστου του...