ΥΠΑΙΘ: Σύννομη η παροχή στοιχείων από τα Σχολεία στους Συλλόγους Γονέων

Με εγκύκλιο που εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ και αφού παρατίθεται η ισχύουσα νομοθεσία, διευκρινίζεται ότι τα στοιχεία των γονέων που απαιτούνται για την πρόσκλησή τους στις γενικές συνελεύσεις του συλλόγου μπορούν να χορηγούνται σύννομα από τη διοίκηση του σχολείου στον σύλλογο γονέων, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση των γονέων ως υποκειμένων των δεδομένων, αλλά κατόπιν σχετικής απλής ενημέρωσής τους για τη διαβίβαση των δεδομένων τους, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 13 καιτην περ.ε΄ της παρ.1 του άρθρου 14 του Γ.Κ.Π.Δ.. Η σχετική εγκύκλιος σε μορφή pdf