ΙΕΠ: Πρόσκληση σε ημερίδα με θέμα: «Παρουσίαση του νέου εκπαιδευτικού πακέτου των Μαθηματικών της Ε΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου (Βιβλίο μαθητή/μαθήτριας και Οδηγός Εκπαιδευτικού)»

Από το τρέχον  σχολικό έτος  2018-2019, οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ε΄ τάξης του Δημοτικού  Σχολείου διδάσκονται το μάθημα των Μαθηματικών από νέο διδακτικό εγχειρίδιο.   

Προκειμένου η εκπαιδευτική κοινότητα να ενημερωθεί για το  νέο  διδακτικό πακέτο των Μαθηματικών της Ε΄ τάξης, η Επιστημονική Μονάδα Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Μαθηματικών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής οργανώνει ενημερωτική-επιμορφωτική ημερίδα με θέμα:

«Παρουσίαση του νέου εκπαιδευτικού πακέτου των Μαθηματικών  της Ε΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου (Βιβλίο μαθητή/μαθήτριας και Οδηγός εκπαιδευτικού)» . . .