Απάντηση Παρασκευόπουλου στις κριτικές για το πόρισμα της Επιτροπής για τη μελέτη ζητημάτων της ακαδημαϊκής ελευθερίας και ειρήνης

Δήλωση του κ. Ν. Παρασκευόπουλου μέσω της οποίας αναφέρεται στον τρόπο που λειτούργησε η Επιτροπή για τη μελέτη ζητημάτων της ακαδημαϊκής ελευθερίας και ειρήνης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθώς τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΕΘ. 

Μέσω της δήλωσης ο κ. Παρασκευόπουλος απαντά και στην κριτική που ασκείται στο πόρισμα της Επιτροπής κυρίως από  Μ.Μ.Ε.

η Δήλωση του κ. Παρασκευόπουλου . . .