Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Εγκαίνια Παραρτήματος του ΕΑΠ στη Θεσσαλονίκη – Παρουσίαση των Προγραμμάτων Σπουδών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022

Δελτίο Τύπου Εγκαίνια Παραρτήματος του ΕΑΠ στη Θεσσαλονίκη – Παρουσίαση των Προγραμμάτων Σπουδών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022 Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του Παραρτήματός του στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της υλοποίησης νέων πρωτοβουλιών, δράσεων και δραστηριοτήτων εντός και εκτός Ελλάδος. Τα εγκαίνια του Παραρτήματος πραγματοποιήθηκαν τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και με περιορισμένη παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, βουλευτών και εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Στο Παράρτημα του ΕΑΠ στη Θεσσαλονίκη θα στεγαστούν διοικητικές υπηρεσίες του Ιδρύματος προκειμένου να παρέχεται κάθε είδους διευκόλυνση / πληροφορία στους εγγεγραμμένους αλλά και στους εν δυνάμει φοιτητές, που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν τις σπουδές τους σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό ή...