Παραλαβή των πτυχίων των επιτυχόντων στις Εξετάσεις Πιστοποίησης των Αποφοίτων του Μεταλυκειακού έτους – Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ., 1ης περιόδου 2019

Με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ο ΕΟΠΠΕΠ ενημερώνει τους επιτυχόντες και τις επιτυχούσες στις Εξετάσεις Πιστοποίησης των Αποφοίτων του Μεταλυκειακού έτους – Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ., 1ης περιόδου 2019, (δείτε τα αποτελέσματα εδώ) ότι από Δευτέρα 6 Μαΐου 2019 θα μπορούν να παραλαμβάνουν: το Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και τη Βεβαίωση Πιστοποίησης Η παραλαβή...