Παράκτιοι Μεσογειακοί Αγώνες στην Πάτρα από 25 έως και 31 Αυγούστου 2019: Δήλωση συμμετοχής εθελοντών

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης των Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων στην πόλη της Πάτρας, στο διάστημα από 25 έως και 31 Αυγούστου 2019, όσοι επιθυμούν μπορούν να δηλώσουν ενδιαφέρον για την εθελοντική υποστήριξη τους εδώ