ΟΛΜΕ για «Εγκύκλιο» Μακρή: Ο εκφοβισμός και η τρομοκρατία δεν θα περάσουν! Συγκέντρωση διαμαρτυρίας !! στο ΥΠΑΙΘ στις 24/02 στις 12 μεσημ.

Επίθεση στην Υφυπουργό Παιδείας κ. Ζ. Μακρή με αφορμή έγγραφο της τελευταίας προς τα σχολεία με το οποίο καλούνται οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να ενημερώσουν τις οικείες Διευθύνσεις Δ.Ε. για τις περιπτώσεις εκείνες που εκπαιδευτικοί δεν κατέθεσαν βαθμολογία, κατ’ εφαρμογή των οικείων διατάξεων, με την υποβολή κατάστασης στην οποία θα αναγράφονται οι εν λόγω εκπαιδευτικοί, οι μαθητές για τους οποίους δεν κατέθεσαν βαθμολογία, τα μαθήματα στα οποία αφορά η μη κατάθεση βαθμολογίας, καθώς και οι λόγοι της μη κατάθεσής της στο πλαίσιο των προβλεπόμενων από τις εφαρμοστέες διατάξεις λόγων. Η ανακοίνωση της ΟΛΜΕ . . . Για την «εγκύκλιο» Μακρή: Ο εκφοβισμός και η τρομοκρατία δεν θα...