Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων-Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης: Προκήρυξη εισιτηρίων εξετάσεων για την εισαγωγή σπουδαστών

Το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προκηρύσσει εισιτήριες εξετάσεις, για την εισαγωγή σπουδαστών στο Α΄ εξάμηνο σπουδών, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 , οι οποίες θα αρχίσουν στις 10 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα.

Η εγγραφή των υποψηφίων για τις εισιτήριες εξετάσεις θα πραγματοποιηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://register.arts.uoi.gr/, από την Παρασκευή 24 Αυγούστου 2018 έως . . .