Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο νόμος “Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις

Δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης ο νόμος 4521/2018  “Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις. . . .