ΙΕΠ: Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων στο Πανελλήνιο Συνέδριο Η δημιουργικότητα και η καινοτομία στην εκπαιδευτική πράξη: με αφετηρία τη μακρόχρονη εμπειρία των Πειραματικών και Πρότυπων Σχολείων που διοργανώνουν το ΙΕΠ, η ΔΕΠΠΣ και το ΤΕΑΠΗ-ΕΚΠΑ

Το ΙΕΠ σε συνεργασία με τη ΔΕΠΠΣ και το ΤΕΑΠΗ-ΕΚΠΑ διοργανώνουν Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: 

Η δημιουργικότητα και η καινοτομία στην εκπαιδευτική πράξη: με αφετηρία τη μακρόχρονη εμπειρία των Πειραματικών και Πρότυπων Σχολείων.

Σκοπός του Συνεδρίου . . .