Ι.Ε.Π.: 3ο Πανελλήνιο Συμπόσιο για την εκπαιδευτική έρευνα-δράση 29 & 30 Ιουνίου 2019

Η αξιοποίηση της εκπαιδευτικής έρευνας-δράσης στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αναμόρφωση των Αναλυτικών Προγραμμάτων και της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Πρόγραμμα Συνεδρίου Αφίσα