ΙΖ΄ Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Δοκιμίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» με θέμα: «Ο πολιτισμός του μικρασιατικού ελληνισμού» για μαθητές/τριες Γυμνασίων σχολικού έτους 2018-2019.

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» στοχεύοντας στην ανάδειξη της προσωπικότητας, του έργου και της εποχής του Ελευθερίου Βενιζέλου, προκηρύσσει τον ΙΖ΄ Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Δοκιμίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» με θέμα:
«Ο πολιτισμός του μικρασιατικού ελληνισμού»

  για μαθητές/τριες Γυμνασίων σχολικού έτους 2018-2019.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται στους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ΄ τάξης των Γυμνασίων όλης
της χώρας και των ελληνικών σχολείων της ομογένειας, οι οποίοι, με αφορμή την επέτειο των 100 ετών
από την ελληνική απόβαση στη Σμύρνη (1919), καλούνται να αναφερθούν στην πολιτιστική και
εκπαιδευτική δραστηριότητα των Ελλήνων της Μικράς Ασίας ως παράγοντα διαμόρφωσης της εθνικής
τους ταυτότητας κατά τον 19ο αιώνα έως τη Μικρασιατική Καταστροφή. . . .