Σχολές για θέσεις που δεν υπάρχουν

Σε πάνω από 150.000 υπολογίζονται οι πτυχιούχοι νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι, μαθηματικοί, φυσικοί, χημικοί, γυμναστές, καθηγητές ξένων γλωσσών, θεολόγοι, κοινωνιολόγοι, που επί χρόνια περιμένουν μια θέση εργασίας στον ήλιο της εκπαίδευσης, αναφέρεται σε άρθρο του Απ. Λακασά στην http://www.kathimerini.gr.  Σαν να μην αρκούσαν όλα τούτα, και παρά τη δημογραφική συρρίκνωση του πληθυσμού της Ελλάδας και άρα και των μαθητών, το υπουργείο Παιδείας δημιουργεί νέα τμήματα «καθηγητικών» σχολών, άκριτα, χωρίς ακαδημαϊκή λογική, αλλά και χωρίς πρακτική αξία. Ηδη η Ελλάδα διαθέτει περί τα εκατό τμήματα, οι απόφοιτοι των οποίων έχουν ως βασική επαγγελματική διέξοδο την εκπαίδευση. Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος τα τμήματα αυτά δέχθηκαν 17.320 πρωτοετείς. Δηλαδή, περισσότερους ακόμη και από...