Ακαπνίστας: Παγκρήτιος Μαθητικός Σχολικός Διαγωνισμός με θέμα «Προστασία από το παθητικό κάπνισμα»

Η υγεία παιδιών και εφήβων επηρεάζεται δυσμενώς όταν βρίσκονται σε κλειστούς χώρους με καπνιστές. Υπενθυμίζεται ότι ο αρχικός νόμος περί απαγόρευσης του καπνίσματος (Νόμος 3730/2008) είχε τίτλο «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις». Με τις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις και το υλικό για το κάπνισμα, με τίτλο «Smokefreegreece», που διοργανώνει η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρία, μέσω του ερευνητικού εργαστηρίου «George BehrakiE», τα παιδιά ευαισθητοποιούνται αναφορικά με τις βλαβερές επιπτώσεις του καπνού. Παρόμοιους σκοπούς επιδιώκουν και δράσεις που οργανώνονται στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας. Ωστόσο, τα παιδιά και οι έφηβοι δεν αναλαμβάνουν πάντα ενεργό ρόλο όταν βρεθούν σε περιβάλλοντα που τους μετατρέπουν σε παθητικούς καπνιστές. Στόχος του προτεινόμενου διαγωνισμού...