Παγκόσμια Ημέρα του ΟΗΕ για τους Νέους: Μεταμορφώνοντας την Εκπαίδευση

Στη «Μεταμόρφωση της Εκπαίδευσης» (Transforming Education) έχει αφιερώσει τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα για τους Νέους ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Η ημέρα της 12ης Αυγούστου ορίσθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα για τους Νέους για πρώτη φορά από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1999 και έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση για τις προκλήσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι παγκοσμίως. Σήμερα παγκοσμίως υπολογίζεται πως υπάρχουν 1,8 δισεκατομμύρια νέοι ηλικίας μεταξύ 10 και 24 ετών. Το θέμα του φετινού εορτασμού «Μεταμορφώνοντας την Εκπαίδευση» επικεντρώνεται στις προσπάθειες, παγκοσμίως, προκειμένου να καταστεί η εκπαίδευση πιο περιεκτική και προσιτή σε όλους τους νέους, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών των ίδιων των νέων. Κατά τον ΟΗΕ, ελλιπείς δεξιότητες...