ΙΕΠ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σχολείων στο έργο: «Οpen Schools for Open Societies – OSOS» (Ένα ανοιχτό σχολείο σε μια ανοιχτή κοινωνία)

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής καλεί σχολικές μονάδες (Δημοτικά, Γυμνάσια,
Λύκεια) να εκδηλώσουν ενδιαφέρον προκειμένου να συμμετάσχουν στη φάση εφαρμογής του έργου OSOS «Οpen Schools for Open Societies », «Ένα ανοιχτό σχολείο σε μια ανοιχτή κοινωνία»,το οποίο πρόκειται να υλοποιηθεί κατά τα σχολικά έτη 2018-19 και 2019-2020.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στο έργο, οι εκπαιδευτικοί των σχολείων θα συμμετάσχουν στις εξής δράσεις: . . .