Ι.Ε.Π.: Ορισμός Αναπληρωτών Προϊσταμένων/Συντονιστών Οργανικών Μονάδων και Γραφείων

Με απόφαση του Δ.Σ. του ΙΕΠ εγκρίθηκε ο ορισμός Αναπληρωτών Προϊσταμένων/Συντονιστών Οργανικών Μονάδων και Γραφείων ως εξής: Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση