ΥΠΑΙΘ: Ορισμός εθελοντικού σώματος Ελλήνων και Ελληνίδων εκπαιδευτικών – πρεσβευτών «eTwinning» έως την 31η Δεκεμβρίου 2023

Απόφαση με θέμα: Ορισμός εθελοντικού σώματος Ελλήνων και Ελληνίδων εκπαιδευτικών – πρεσβευτών «eTwinning» έως την 31η Δεκεμβρίου 2023 εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση