ΥΠΑΙΘ: Ορισμός αναπληρωτών των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης

Απόφαση για τον ορισμό αναπληρωτών των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση