Κ. Σκανδάλη για την επιλογή των Οργανωτικών Συντονιστών των ΠΕΚΕΣ Αττικής: Πιο δημοκρατικά δεν γίνεται . . .

Την θέση της σχετικά με τις γνωμοδοτήσεις του  αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου για την επιλογή των Οργανωτικών Συντονιστών των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής  κοινοποίησε το εκ των αιρετών μελών του ΑΠΥΣΔΕ Αττικής ,  κ. Κ. Σκανδάλη.

Υπό το εύγλωττο τίτλο . . Πιο Δημοκρατικά δεν γίνεται ! . . η κ. Σκανδάλη αναφέρει, 

Με δεδομένο ότι δεν προβλέπονται από την ισχύουσα Νομοθεσία συγκεκριμένα κριτήρια για την επιλογή Οργανωτικών Συντονιστών , οι αιρετοί του κλάδου στο ΑΠΥΣΔΕ καταθέσαμε πρόταση προκειμένου το συμβούλιο να υιοθετήσει αντικειμενικά κριτήρια πριν κάνει τις επιλογές του (π.χ τα συνολικά μόρια των υποψήφιων Συντονιστών).
Δυστυχώς, η πλειοψηφία του διορισμένου από τον υπουργό συμβουλίου, βασιζόμενη στο ότι δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο από την ισχύουσα Νομοθεσία, δεν . . .