Δίκτυο Μουσείων Σύγχρονου Πολιτισμού: Οπτικοποιώντας την ανθρωπότητα

Δίκτυο Μουσείων Σύγχρονου Πολιτισμού ΥΠΠΟΑ Το Δίκτυο Μουσείων Σύγχρονου Πολιτισμού ιδρύθηκε με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Εικαστικών, Αρχιτεκτονικής, Φωτογραφίας και Μουσείων Σύγχρονου Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ και λειτουργεί υπό τη μορφή συνεργατικής πλατφόρμας στην οποία συμμετέχουν οι εποπτευόμενοι μουσειακοί φορείς σύγχρονου πολιτισμού.  Η ιδέα προέκυψε από την επιτακτική ανάγκη των καιρών μας και τα προτάγματα της διεθνούς μουσειακής πρακτικής για τη δημιουργία ενός πλέγματος συνεργειών και συνεργασιών με στόχο την εξοικονόμηση πόρων, την εξεύρεση συνεργατικών τρόπων και εργαλείων, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την από κοινού ανάδειξη των έργων που ανήκουν στις δημόσιες συλλογές της χώρας. Η ψηφιακή έκθεση “Οπτικοποιώντας την ανθρωπότητα” αποτελεί την πρώτη επίσημη δράση του Δικτύου για την οποία συνεργάστηκαν η...