Ομάδες Προστασίας στα Κεντρικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, έλεγχοι στις πύλες εισόδου, διαγραφές φοιτητών στο νόμο θεμελίωσης συνολικού πειθαρχικού δικαίου στα ΑΕΙ

Νόμος θεμελίωσης συνολικού πειθαρχικού δικαίου στα ΑΕΙ, που θα φτάνει μέχρι τις διαγραφές φοιτητών μετά την κρίση τους από νέο πειθαρχικό συμβούλιο που συγκροτείται σε όλα τα ανώτατα ιδρύματα, θα είναι αυτός που φέρνει το υπουργείο Παιδείας σύμφωνα με ρεπορτάζ της κ. Μάρνυς Παπαματθαίου στα Νέα. Παράλληλα το νέο σώμα φύλαξης των ΑΕΙ, θα υπάγεται στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, θα μισθοδοτείται από αυτό και θα διατίθεται σε όποια πανεπιστήμια κριθεί ότι χρειάζεται με κοινή απόφαση των δύο υπουργών (Παιδείας και Προστασίας του Πολίτη). Δεν θα απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των διοικήσεων των ΑΕΙ, αλλά θα είναι υποχρεωτικό αυτές να δώσουν όποια βοήθεια χρειάζεται στο νέο σώμα που, όπως είναι...