Φαρμακοποιοί του Κόσμου: Ομιλίες/Παρουσιάσεις για τον Εθελοντισμό, Υγειονομικές συμβουλές και ενημερώσεις Ανθρωπιστικών Αποστολών σε Γυμνάσια-Λύκεια Αττικής

Εγκρίθηκε από το ΥΠΠΕΘ πραγματοποίηση ενημερωτικών ομιλιών της Ανθρωπιστικής Οργάνωσης «ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Αττικής κατά το σχολικό έτος 2018-2019, με τις εξής προϋποθέσεις: 1. Η συμμετοχή των σχολείων να είναι προαιρετική, να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη των Διευθυντών/ντριών τους και των Συλλόγων Διδασκόντων, σε συνεργασία με τον/την Υπεύθυνο/η Αγωγής Υγείας της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 2. Να υπάρχει προηγούμενη συνεννόηση με τη Διεύθυνση του σχολείου και τον Σύλλογο Διδασκόντων, ώστε να μην παρακωλύεται το σχολικό πρόγραμμα, καθώς και έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών, 3. η υλοποίηση των εν λόγω ομιλιών στα σχολεία να γίνεται παρουσία του εκπαιδευτικού της τάξης, Η Οργάνωση “Φαρμακοποιοί...