Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy συνδιοργανώνει Διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα τις ψηφιακές δεξιότητες των εργαζομένων σε έξυπνες πόλεις

Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ συμμετέχει στη διοργάνωση Διαδικτυακού σεμιναρίου με θέμα τις ψηφιακές δεξιότητες των εργαζομένων σε έξυπνες πόλεις. Η εκδήλωση οργανώνεται στο πλαίσιο της καμπάνιας All Digital Week 2021 και θα λάβει χώρα διαδικτυακά στις 24/3/2021 από 16:00 έως 17:15. Το έργο DevOps Competencies for Smart Cities (Smart-DevOps) είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από την πράξη Sector Skills Alliances του προγράμματος Erasmus+. Το έργο εστιάζει στην έλλειψη ψηφιακών και μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων υπαλλήλων του δημόσιου τομέα που εργάζονται σε έξυπνες πόλεις/δήμους και έχει ως κύριο στόχο να υποστηρίξει την επαγγελματική τους ανάπτυξη αυτών των ατόμων. Η κοινοπραξία του έργου ξεκίνησε με μια σε βάθος έρευνα και ανάλυση των αναγκών και των διαθέσιμων...